UPOZORENJE! Molimo obratite pozornost na e-mailove koji stvaraju privid dolaska od UniCredit Leasing Croatia d.o.o. – UCLC (npr. e-mail adresa pošiljatelja izgleda slično kao e-mail adresa UCLC-a poput zagreb@unicreditleasing-hr.info, moguće da se u sadržaju e-maila nalazi i logo UCLC-a te podaci zaposlenika UCLC-a i slično), a sadržavaju linkove i privitke, gramatički neusklađene rečenice i predstavljaju nepostojeće ponude za kupnju (pre)povoljnih vozila. Ne odgovarajte na takve e-mail poruke, ne klikajte na linkove, ne otvarajte privitke iz takvih poruka i ne uplaćujte novac na brojeve računa iz istih. Napominjemo kako se ne radi o e-mailovima ni ponudama UCLC-a te je jedina službena stranica koju koristimo za ponude vozila https://rabljeno.unicreditleasing.hr/osobna-vozila/.


WARNING! Please pay attention to e-mails that create the illusion of being sent from UniCredit Leasing Croatia d.o.o. – UCLC (eg. e-mail address of the sender looks similar to the e-mail address of UCLC like zagreb@unicreditleasing-hr.info, possibly using UCLC logo and data of UCLC employees etc.) containing links and attachments with grammatically incorrect sentences, presenting non-existent (too)cheap offers to purchase vehicles. Do not reply to these e-mail messages, do not click on links, do not open attachments from such messages, and do not make any payments to the stated account numbers. Note that these e-mails or offers do not come from UCLC and the only official website that we use to offer vehicles is https://rabljeno.unicreditleasing.hr/osobna-vozila/.